skip to Main Content

Transparency: Introducing the National Summary Data Page

F6e4ade63df6071e872d946d301d3c54

Transparantie

Wij hebben belangrijke beslissingen genomen om ons land vooruit te brengen. Meer transparantie is een belangrijke stimulans voor goed fiscaal management; daarom heeft het Ministerie van Financiën besloten om belangrijke macro-economische gegevens online te publiceren. Wij omarmen transparantie en via de Nationale Summiere Gegevenspagina (NSDP – National Summary Data Page) hebben Surinamers rechtstreekse toegang tot nauwkeurige informatie over onze economie. Dankzij de steun van het Internationaal Monetair Fonds, begon Suriname met de publicatie van essentiële macro-economische gegevens die nationale beleidsmakers, investeerders, ratingbureaus en burgers een eenvoudig controlesysteem zullen bieden. Door initiatieven te implementeren die de transparantie verhogen, blijven wij een betere toekomst voor Suriname opbouwen.

Als u online gaat, zult u zien hoe gemakkelijk het is om de groei van ons BNP te analyseren. Ook vindt u een volledige consumentenprijsindex, de internationale investeringspositie van Suriname, wisselkoersen, enz. Het Ministerie van Financiën gelooft er sterk in dat transparantie een sleutelfactor is wanneer u vastbesloten bent om een economie te laten groeien. De Surinaamse economie is aan het stijgen. Mensen kunnen online gaan om op de site de cijfers te bekijken, de vooruitgang te zien en uitdagingen te analyseren. Transparantie is de sleutel om Suriname vooruit te brengen, en dit is een belangrijke stap voor de toekomst van ons land.

//

Transparency

We have made important decisions to move our country forward. Increased transparency is a significant driver for good fiscal management; that’s why the Ministry of Finance has decided to publish key macroeconomic data online. We embrace transparency, and through the National Summary Data Page (NSDP), Surinamese will have ready access to accurate information about our economy. Thanks to the International Monetary Fund’s support, Suriname began publishing essential macroeconomic data that will provide national policy makers, investors, rating agencies and citizens with an easy monitoring system. By implementing initiatives that increase transparency, we keep building a brighter future for Suriname.

If you go online, you will see how easy it is to analyze the evolution of our GDP. Also, you will find a complete consumer price index, Suriname’s international investment position, exchange rates, etc. The Ministry of Finance strongly believes that transparency is a key factor when you are determined to grow an economy. Suriname’s economy is taking off.  People can go online and navigate the site to review figures, see progress and analyze challenges. Transparency is key to moving Suriname forward, and this is an important step for the future of our country.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search