skip to Main Content

Transparantie

3186dacc3f636674a3e1e80a3421eafb

Om Suriname vooruit te brengen, moeten we ervoor zorgen dat we efficiënte en transparante processen in place hebben. We hebben een Raad van Commissarissen benoemd bij de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD), die het ministerie zal helpen om stappen vooruit te maken in de professionalisering van het werk dat we doen.

De CLAD is een belangrijk onderdeel van de controlefunctie van het ministerie en de Raad van Commissarissen vertoont de verbintenis die we hebben om betrouwbaar, efficiënt en transparant te zijn in het brengen van oplossingen die zekerheid en mogelijkheden bieden aan de bevolking van Suriname. We waarderen transparantie omdat het essentieel is voor het werk dat we doen. Door middel van processen die duidelijk en te begrijpen zijn, kunnen we ervoor zorgen dat het werk goed wordt gedaan en altijd met het doel Suriname vooruit te brengen.

We zijn er trots op dat dergelijke inspanningen worden gepleegd terwijl we nieuwe mogelijkheden blijven scheppen en vinden voor economische stabiliteit in Suriname. De Raad van Commissarissen is een stap vooruit in het dienen van het openbaar belang en het helpen van het hele Ministerie van Financiën bij het werk om Suriname vooruit te brengen.

//

To move Suriname forward we must ensure that we have efficient and transparent processes in place. We have appointed a Supervisory Board to the Central State Audit Department (CLAD), which will help the Ministry to take steps forward in the professionalization of the work we are doing.

The CLAS is an important part of the Ministry’s control function and the Supervisory Board shows the commitment we have to be reliable, efficient, and transparent in bringing solutions that will bring security and opportunities to the people of Suriname. We value transparency because it is essential to the work we do. Through processes that are clear and comprehensive we can ensure that the job is done right and always for the purpose of moving Suriname forward.

We are proud to see such efforts being realized as we continue to promote and find new opportunities for economic stability in Suriname. The Supervisory Board is a step forward in serving the public interest and helping the entire Ministry of Finance in working towards moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search