skip to Main Content

Transparantie

20160126002

Gedurende de maand april biedt het Ministerie van Financiën gratis hulp aan belastingbetalers met hun belastingaangiften via ons SAS-HUBA-programma. Het doel van het zelfbeoordeelingssysteem is om personen aan te moedigen om tijdig te zorgen voor hun belastingverantwoordelijkheden en om het proces eenvoudiger en effectiever te maken, zodat opgave tijdig kan plaatsvinden. Maar nog belangrijker, het is onze manier om verantwoordelijkheid op ons te nemen ter ondersteuning van een efficiënter systeem ten gunste van de Surinaamse belastingbetalers.

Degenen die in aanmerking komen voor de SAS-HUB-service zijn bij de restitutie gevallen, kleine ondernemingen of zelfstandige ondernemers, mensen die in loondienst zijn, immigranten of personen met buitenlandse uitkeringen zoals AOW, degenen die inkomsten hebben uit de huur van onroerende goederen en zij die niet kunnen lezen of schrijven. Meer informatie over de specifieke documentatie voor elk geval en de verschillende locaties waar de hulp wordt aangeboden, is te vinden in het onderstaande document.

We erkennen dat iedereen verschillende behoeften heeft en begrijpen dat het proces van de belastingaangifte soms overweldigend kan zijn, vooral als het tot het laatste moment gelaten wordt. Dit initiatief is onze manier om te zeggen: we zijn hier om te helpen. De enige manier om Suriname vooruit te brengen, is door het samen te doen!

//

During the month of April, the Ministry of Finance will offer free help to taxpayers with their tax returns through our SAS-HUBA program. The purpose of the Self-Assessment System is to encourage individuals to take care of their tax responsibilities on time and make the process easier and more effective so that returns can happen in a timely manner. But more importantly, it’s our way of taking responsibility for supporting a more efficient system for the benefit of Surinamese taxpayers.

Those eligible to receive the SAS-HUB service include refund cases, small businesses or self-employed persons, people who are employed, emigrants or persons with foreign benefits such as AOW, those who have income from renting out property, and those who cannot read or write. More information on the specific documentation for each case as well as the different locations where the service will be provided can be found on the document below.  

We recognize that everyone has different needs and understand that the tax declaration process can sometimes be overwhelming, especially if it’s left until the last minute. This initiative is our way of saying: we’re here to help. The only way to move Suriname forward is to do it together!

 

SAS_HUBA 2019 algemene Bekendmaking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search