skip to Main Content

Toerisme: Suriname 2030/Tourism: Suriname 2030

DC02391 Copy

Suriname, in het noorden van Zuid-Amerika, maakt deel uit van Caribisch Zuid-Amerika, grenzend aan de Noord-Atlantische Oceaan, tussen Frans-Guyana en Guyana. Met een oppervlakte van 163.821 km², een bevolking van ongeveer 558.368 personen, onze ongerepte, natuurlijke habitats en een gevarieerde culturele omgeving, is toerisme de steunpilaar van het land om de diversificatie van de economie te bevorderen, het nationaal inkomen te verhogen en individuele economische vooruitgang aan te moedigen, door het versterken van lokaal ondernemerschap en het vergroten van de werkgelegenheid. Dat is wat Suriname 2030 streeft te bereiken. Wij zijn een klein land wat betreft bevolking en geografie, met grote mogelijkheden. Het unieke van Suriname komt door een perfecte mengelmoes van natuur en cultuur, waar authenticiteit mensen in staat stelt om in contact te zijn met de natuur en anderen en met zichzelf. Suriname heeft de meest gevarieerde cultuur in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika, ongeveer 700 diersoorten zwerven door ons prachtige regenwoud en natuurreservaten, en het is het land van twee Werelderfgoed Gebieden, nl.: Paramaribo en het Centraal Suriname Natuurreservaat. Niet alleen is Suriname de nieuwe topbestemming voor natuur-culturele toerisme, maar de toerisme sector, waarin 23% van de totale beroepsbevolking tewerk is gesteld, is de drijvende kracht achter duurzame sociaal-economische groei en ontwikkeling in ons land.

Suriname heeft sinds 2006 een jaarlijkse groei van 6% in de toerisme sector gezien, en dankzij onze inspanningen zal dit percentage in de komende tien jaar blijven stijgen. Er is een groot potentieel voor investeringen en ontwikkeling op toeristisch gebied, zoals natuurparken, musea, transport, resorts en hotels enz., en moeten wij lokale en internationale partnerschappen aanmoedigen en onze activiteiten organiseren om tegemoet te komen aan de behoeften van de toerisme sector. Door strategieën te implementeren voor institutionele versterking, door verhoogde zichtbaarheid en toegankelijkheid, en door verdere investeringen en innovatie, zullen wij onze economie verder diversifiëren, en tegen 2030 meer mogelijkheden creëren voor de Surinaamse bevolking.

Suriname 2030, onze missie om van Suriname een natuur en cultuur hotspot in de wereld te maken, is een lange-termijn visie om het land vooruit te brengen, dat verder gaat dan welke regering of overheid dan ook. Onze visie houdt in dat we niet alleen anderen aanmoedigen om Suriname te ervaren (en de Surinaamse bevolking om hun horizon te verbreden), maar om de wereld de mogelijkheid te bieden om te laten zien dat het leven hier is, wachtend op hen om zich ermee te verbinden.

//

Suriname, in northern South America, is part of Caribbean South America, bordering the North Atlantic Ocean, between French Guiana and Guyana. With an area of 163, 821 km2, a population of approximately 558, 368 people, our pristine natural habitats and diverse cultural environment make tourism the pillar on which the country stands to further the diversification of the economy, to increase national income and encourage individual economic advancement by strengthening local entrepreneurship and increasing employment. That is what Suriname 2030 strives to do.

We are a small country with big opportunities, based on people and geography. Suriname’s uniqueness comes from a perfect blend of nature and culture, where authenticity allows people to connect to the natural world and others, and get in touch with themselves. Suriname has the most diverse culture in the Caribbean and Latin America, about 700 species roam our beautiful rainforest and nature reserves, and is home to two World Heritage Sites: Paramaribo and the Central Suriname Nature Reserve. Not only is Suriname the new top nature-culture tourism destination, but the tourism industry, which involves 23% of the total workforce, is the driver of sustainable socio-economic growth and development in our country.

Suriname has seen an annual growth in tourism of 6% since 2006, and thanks to our efforts, this number will continue to risein the next 10 years. There is great potential for investment and development in tourism zones such as nature parks, museums, transport, resorts and hotels, and more, and we must encourage local and international partnerships, and organize our operations to cater to the needs of the tourism sector. By implementing strategies for institutional strengthening, increased visibility and accessibility, further investment and innovation, we will further diversify our economy and create more opportunities for the people of Suriname by 2030.

Suriname 2030, our commitment to making Suriname a nature and cultural hotspot in the world, is a long-term vision to move the country forward which goes beyond any administration or government. Our vision involves not only encouraging others to experience Suriname (and the people of Suriname to expand their horizons) but to give the world an opportunity to see that life is here, waiting for them to connect to it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search