skip to Main Content

Surinamese delegation travels to Indonesia

Screen Shot 2017 08 18 At 5.43.15 PM

Om Suriname vooruit te brengen, moeten we verder kijken dan onze grenzen en voordeel halen uit onze culturele diversiteit. Daarom ging een delegatie van Suriname naar Indonesië om meer te leren over hun landbouwsysteem en na te gaan hoe een economische samenwerking aan te gaan. Dit zou Suriname toegang geven tot een interessante markt en het zou onze economie direct ten goede komen. Tegelijkertijd zou Indonesië kunnen rekenen op een groot platform om toegang te krijgen tot de MERCOSUR markt. Internationale samenwerkingen bieden voordeel aan Suriname en onze partnerlanden.

//

To move Suriname forward, we need to look beyond our borders and capitalize on our cultural diversity. That’s why a delegation from Suriname went to Indonesia to learn more about their agricultural system and explore ways to build an economic cooperation. This would allow Suriname access to an interesting market and it would directly benefit our economy. At the same time, Indonesia would count on a great platform to reach the MERCOSUR market.  International collaborations benefit Suriname and our partner countries.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search