skip to Main Content

Suriname: The World at Your Feet

Toen ik onlangs op internet aan het zoeken was, kwam ik een prachtige video tegen, “Suriname: The World at Your Feet”(https://youtu.be/aqFs6FJOOUU), waarbij ons land wordt getoond zoals het is; een ware mengelmoes van mensen die in harmonie leven en hard werken om vooruit te komen. Dit “zonovergoten land “is opgebouwd op basis van haar diversiteit- van haar mensen tot haar hulpbronnen en cultuur- en tot de dag van vandaag blijven we trots op deze onomstreden kracht.

Ons land is de thuisbasis van enkele van de meest unieke mensen en plaatsen op aarde. Met haar fascinerende en tijdloze geschiedenis is het geen wonder dat steeds meer mensen geïnteresseerd raken in Suriname. De rijkdom aan biodiversiteit en hulpbronnen is slechts een voorbeeld van hoeveel Suriname heeft aan te bieden aan haar bevolking en aan de wereld, en hoe verankerd diversiteit bij ons is.

Door één blik te werpen op onze tradities, onze ongerepte natuurlijke habitats, het veelzijdige “gezicht” van Paramaribo en de unieke eigenschappen van elk van onze districten, kan men zien dat diversiteit de motor is die Suriname voortstuwt. Door toedoen hiervan heeft de Surinaamse bevolking keer op keer laten zien dat zij alles kan bereiken waar zij naar op zoek is: we zagen dit toen we werkten om de financiële crisis te boven te komen; en we blijven dit zien terwijl we blijven samenwerken om ons land vooruit te brengen.

//

As I was searching the web recently I came across a wonderful video, Suriname: The World at Your Feet, that shows our country as it is, a true melting pot of people who live in harmony and work hard to move forward. This “sun-filled country” has been built on its diversity- from its people to its resources and culture- and to this day we continue to take pride in this undeniable strength.
Our country is home to some of the most unique people and places on the planet. With it’s fascinating and timeless history, it is no wonder more and more people are becoming interested in Suriname. The wealth of biodiversity and our richness in resources, are just some more examples of how much Suriname has to offer, to its people and to the world, and how imbedded diversity is in our character.
By taking one look at our traditions, our pristine natural habitats, the manifold façade of Paramaribo and the unique set of traits each of our districts holds, one can see that diversity is the motor that drives Suriname. Thanks to it, the people of Suriname have demonstrated time after time that they can achieve anything that they set their minds to: we saw this when we worked to overcome the financial crisis, and we keep seeing this as we continue to collaborate to move our country forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search