skip to Main Content

Suriname Keeps Moving Forward

Copy Of IMG 4757

Suriname blijft vooruitgaan na de economische crisis. Een duidelijk voorbeeld van de goede resultaten heeft betrekking op wat Jeetendra Khadan – economie consultant bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank in Washington DC – onlangs zei over Suriname: “We hebben een verbetering gezien in de voornaamste macro-economische beginselen: het begrotingstekort is gedaald, de lopende rekening heeft een surplus bereikt, de inflatie is afgeremd en de reserves zijn marginaal toegenomen.” Laten wij doorgaan met de vooruitgang van Suriname.

//

Suriname keeps moving forward after the economic crisis. A clear example of good results is what Jeetendra Khadan, economics consultant at the Inter-American Development Bank in Washington, DC, recently said about Suriname: “We have seen something of a turnaround in key macroeconomic fundamentals: the fiscal deficit has fallen, the current account has moved into surplus, inflation has decelerated and reserves have marginally increased.” Let’s continue moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search