skip to Main Content

State of the Economy

IMG 3140

Suriname heeft moeilijke momenten gekend en het vooruitstrevende initiatief laat de resultaten zien. Tijdens mijn laatste “State of the Economy” speech, gaf ik in een

toespraak aan hoe Suriname niet alleen vooruit gaat, maar ook een betere toekomst voor een ieder aan het opbouwen is. Dit is de weg vooruit, met een uitgestippelde koers

gericht op verantwoordelijkheid, transparantie en doorzettingsvermogen. Een weg die grote verbeteringen en positieve signalen vertoont, evenals gebieden waar wij

belangrijke verbeteringen zullen aanbrengen.

We zijn uit de economische crisis gekropen, maar toch moeten we blijven werken aan het stabiliseren van de economie, zodat wij een duurzaam herstel en een gezonde groei tot stand kunnen brengen. Ons herstel is gebaseerd op belangrijke macro-economische verbeteringen. Wij hebben bijvoorbeeld de wisselkoers gestabiliseerd, de inflatie blijft dalen, de infrastructurele projecten vorderen en als een gevolg daarvan, hebben we voortdurend het leven van mensen verbeterd.

Zoals ik zei tijdens de “State of the Economy” speech, hebben wij hard gewerkt als een team en de inzet, inspanningen en resultaten zijn zichtbaar. Ik hou van Suriname en ik geloof in onze toekomst; daarom ben ik vastbesloten om ons land vooruit te brengen en een betere toekomst op te bouwen voor onze kinderen, onze families en een ieder in dit prachtig land.

//

Suriname has faced tough moments and the moving forward initiative is showing its results. During my latest State of the Economy talk, I gave a speech showing how Suriname is not only moving forward, but building a brighter future for everyone. This is the way forward, with a determined path focused on accountability, transparency and perseverance. A road that is demonstrating great improvements and positive signals, as well as areas where we will make important improvements.

 

We have emerged from the economic crisis, yet we must keep working on stabilizing the economy, so that we can achieve a sustainable recovery and healthy growth. Our recovery is based on important macroeconomic improvements. For instance, we have stabilized the exchange rate, inflation continues going down, infrastructure projects are moving forward and as a result, we have been consistently improving people’s lives.

 

As I said during the State of the Economy, we have worked hard as a team, and the commitment, efforts and results can be seen. I love Suriname and I believe in our future; that’s why I’m determined to move our country forward and build a better future for our kids, our families and everybody in this wonderful nation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search