skip to Main Content

Staatsolie’s succesvolle acquisitie van een lening op de internationale kapitaalmarkten vrijdag.

Unknown

Suriname heeft een aanzienlijke impuls gekregen door de verbetering van de economische stabiliteit van onze natie. De regering heeft in totaal USD 337.5 miljoen ontvangen als gevolg van een schuldherschikking die voortvloeit uit Staatsolie’s succesvolle acquisitie van een lening op de internationale kapitaalmarkten vrijdag.

De regering is voornemens om de middelen te gebruiken voor verdere stabilisering van de overheidsfinanciën en overweegt de vermindering van binnenlandse en buitenlandse schulden, vereffening van achterstallige betalingen van de afgelopen jaren, neutralisatie van de geldtoestroom en vergroting van de internationale reservebasis.

Het doel is het creëren van meer macro-economische stabiliteit en de verbetering van de algehele efficiëntie van het financieel systeem van het land, die ons zal helpen om Suriname vooruit te brengen

//

Suriname has gained significant momentum in increasing the economic stability of our nation. The government received a total of USD 337.5 million resulting from debt servicing stemming from Staatsolie’s successful acquisition of a loan on the international capital markets Friday.

The government intends to use the funds to further stabilize the public finances, and contemplates the reduction of foreign and domestic debt, clearance of arrears from past years, neutralization of the money influx, and expansion of the international reserves base.

The goal is the creation of more macroeconomic stability and improvement of the overall efficiency of the country’s financial system, which will propel us in moving Suriname forward.

For more information on how the government intends to use the funds click here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search