skip to Main Content

Raad van het Suriname Stabilisatie en Spaar Fonds

1200px Flag Of Suriname

Het Suriname Stabilisatie en Spaar Fonds, opgericht door de Nationale Assemblée is niet alleen een uitstekend spaarmechanisme, maar een vorm van bescherming van het lange termijn welzijn van ons land en onze bevolking. Overheidsinvesteringsfondsen zijn een erkende een geprefereerde methode voor het investeren van financiële overschotten, met name voor landen als Suriname met een grote hoeveelheid aan natuurlijke hulpbronnen. Door het hebben van ons eigen overheidsinvesteringsfonds, sparen we voor een rijkere toekomst en helpen we bij te dragen aan een stabielere gediversifieerde economie, welke minder gevoelig is voor de volatiliteit van grondstofprijzen.

Een deel van de investeringsinkomsten uit het overheidsinvesteringsfonds zullen bijvoorbeeld ieder jaar worden overgeheveld naar de reguliere begroting en deze fondsen kunnen worden gealloceerd naar programma’s welke de Surinaamse bevolking rechtstreeks ten goede komen. Na verloop van tijd, zal het overheidsinvesteringsfonds een constante en groeiende inkomstenbron zijn voor toekomstige generaties door de bezittingen die afkomstig zijn uit extra inkomsten en een fonds voor het omgaan met nationale tegenslagen, ter bescherming van burgers. Dit is een belangrijk deel van ons plan voor het ontwikkelen van langdurige economische stabiliteit, zodat de mensen van het land zich zelfverzekerd en veilig voelen bij het plannen voor en investeren in de toekomst. We ondersteunen de potentiële individuele en nationale groei en scheppen vertrouwen in ons vermogen om door te gaan met het vooruitbrengen van Suriname.

//

The Suriname Stabilization and Savings Fund, established by the National Assembly, is not only an excellent savings mechanism but a form of protection for the long-term welfare of our country and our people. Sovereign wealth funds are a recognized and preferential method to invest financial surpluses, especially for countries like Suriname with a vast amount of natural resources. By having our own sovereign wealth fund, we are saving for a richer future and helping to build a more stable, diversified economy, that is less susceptible to the volatility of commodity prices.   

For instance, a part of the investment income from the sovereign wealth fund will be transferred to the regular budget every year, and those funds can be allocated into programs that directly benefit the people of Suriname. Over time, the sovereign wealth fund will provide a constant and increasing stream of income for future generations from its assets derived from windfall revenues, and a fund to cope with national setbacks, to protect citizens. This is an important part of our plan to create long-lasting, economic stability so that the people of this country can feel confident and safe in planning for and investing in the future. We are enabling the potential for individual and national growth, and building trust in our ability to continue to move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search