skip to Main Content

On Foreign Investment

DCIM100MEDIADJI_0022.JPG

Een paar dagen geleden, midden in een gesprek met een groep werknemers, stelde iemand mij de vraag: “Minister, wat denkt u over buitenlandse investeringen? Is het een goede manier om het land te ontwikkelen?”. Mijn antwoord was “ja”. Dit deed denken aan Newmont, een bedrijf dat $ 1 miljard heeft geïnvesteerd in Suriname en 1250 mensen in dienst heeft, waarvan minder dan 10% expats. Voorts heeft het bedrijf lange termijn plannen om in Suriname te opereren en hebben zij daarom hun exploratiegebieden vergroot. “Als buitenlandse investeerders hebben wij uitstekende relaties met de overheid en een ieder speelt volgens de regels van de mineralenovereenkomst die wij in 2013 hebben ondertekend,” zei een top leidinggevende van het bedrijf. Wij brengen Suriname vooruit en het aantrekken van verantwoorde en duurzame buitenlandse investeringen is onderweg om daarmee verder te gaan.

//

A few days ago, in the middle of a conversation with a group of workers, and someone asked me, “Minister, what do you think about foreign investment? Is it a good way to develop the country?”, and my answer was yes. This brought to mind Newmont, a company that has invested $1bn in Suriname and employs 1,250 people of which fewer than 10% are expats. Furthermore, the company has long term plans for operating in Suriname, and that’s why they have increased their exploration areas. “As foreign investors, we have excellent relations with the government and everybody is playing by the rules of the mineral agreement that we signed in 2013,” an executive of the company said. We are moving Suriname forward and attracting responsible and sustainable foreign investment is on way to move forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search