skip to Main Content

Nieuwjaar

1200px Flag Of Suriname

Terwijl ik mijn hoopvolle verwachtingen voor 2019 aan het opschrijven ben, word ik geïnspireerd om na te denken over wat er komen zal. 2018 was een jaar vol hard werken, prestaties en groei voor ons land, en ben ik onder de indruk met een gevoel van hoop en verlangen naar wat 2019 met zich zal meebrengen terwijl we Suriname vooruit blijven brengen.

Het is de mogelijkheid van dingen die komen en die ons in staat stellen te dromen over een betere toekomst en ons de wil en vastberadenheid geven om die dromen te verwezenlijken. We zullen blijven werken om meer kansen voor vooruitgang te scheppen; onze economie verder te diversifiëren en om ervoor te zorgen dat aan de behoeften van de Surinaamse burgers wordt voldaan.

We zullen zowel binnen als buiten Suriname sterkere relaties ontwikkelen en zal de wereld de authenticiteit van Suriname, de kameraadschap van haar bevolking, de prachtige natuur, de diversiteit en de vele groeimogelijkheden blijven zien. We herhalen onze verplichting om te werken met integriteit en altijd ten behoeve van de Surinaamse bevolking. Samen hebben we een groot vermogen om Suriname vooruit te brengen. Gelukkig Nieuwjaar!

//

As I write my hopes for 2019, I am inspired to think of things to come.  2018 was filled with hard work, accomplishments, and growth for our country, and I am overcome with a feeling of hope and longing for what 2019 will bring as we continue to move Suriname forward.

It is the possibility of things to come that allows us to dream of a brighter future and gives us the will and determination to turn those dreams into a reality. We will continue working to create more opportunities for advancement, to further diversify our economy, and to ensure that needs of the Surinamese citizens are met.

We will develop stronger relationships, inside and outside Suriname, and the world will continue to see Suriname’s authenticity and the camaraderie of its people, its magnificent nature, its diversity and the many possibilities for growth. We renew our commitment to working with integrity and always for the benefit of the Surinamese people. Together we have a great capacity to move Suriname forward. Happy New Year!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search