skip to Main Content

Integriteit/Integrity

Screen Shot 2018 08 20 At 9.36.31 AM

https://rsf.org/en/ranking

De World Press Freedom Index, die elk jaar, sinds 2002 door Reporters Without Borders wordt gepubliceerd, rangschikt 180 landen overeenkomstig het niveau van vrijheid dat aan journalisten wordt gegeven. Het is snel een referentiepunt geworden voor media, internationale entiteiten, zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank, en regeringen over de hele wereld. Dit jaar stond Suriname op de 21e plaats van de voornaamste voorstanders van persvrijheid, en boven landen als de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Guyana en Trinidad en Tobago.

Onze positie in de World Press Freedom Index van 2018 is een belangrijke prestatie, niet alleen vanwege het belang dat aan de Index wordt gehecht op het internationale toneel, maar ook omdat het weergeeft hoe Suriname op verschillende fronten vooruit blijft gaan. Vanwege onze dagelijkse inspanningen als land blijven we op een positieve manier aanwezig op de wereldradar Deze positieve resultaten komen voort uit het harde werk en de vastberadenheid van de Surinaamse bevolking.

Not only I see this as an example of progress, but I can also recognize it as an incentive to keep growing our commitment to transparency and continue advocating for the people’s voice. Though there’s room to grow, I am proud to see that we are moving Suriname forward, in the right direction. 

Ik zie dit niet alleen als een voorbeeld van vooruitgang, maar kan ik het ook erkennen als een stimulans om onze betrokkenheid inzake transparantie te blijven vergroten en ons te blijven inzetten voor de stem van het volk. Hoewel er ruimte is om te groeien, ben ik trots om te zien dat we Suriname vooruit brengen in de goede richting.

//

The World Press Freedom Index, published every year, since 2002 by Reporters Without Borders, ranks 180 countries according to the level of freedom that is given to journalists. It has quickly become a point of reference for media, international entities, such as the United Nations and World Bank, and governments across the world. This year, Suriname was ranked 21st amongst the top advocates for freedom of speech, and above countries such as the U.S., France, the U.K., Guyana, and Trinidad and Tobago.

Our position in the 2018 World Press Freedom Index is a significant accomplishment, not only because of the importance given to the Index on the international stage, but also because it reflects how Suriname continues to move forward on different fronts. Due to our daily efforts as a country, we continue to be present on the world’s radar in a positive manner. These positive results come from the hard work and determination of the Surinamese people. 

Not only I see this as an example of progress, but I can also recognize it as an incentive to keep growing our commitment to transparency and continue advocating for the people’s voice. Though there’s room to grow, I am proud to see that we are moving Suriname forward, in the right direction. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search