skip to Main Content

Integriteit

The Logo Of The Central Bank Of Suriname

Ik ben verheugd aan te kondigen dat de Centrale Bank van Suriname en de Surinaamse Bankeiervereniging hebben besloten de transactiekosten voor contante opnames en stortingen van Surinaamse dollars bij alle bankinstellingen af te schaffen. Vanaf dinsdag 19 maart 2019 zijn deze kosten niet langer van toepassing op cliënten. Dit werd gedaan om geld efficiëntie te garanderen en het publiek aan te moedigen om het financiële systeem te gebruiken, maar nog belangrijker, het werd gedaan met het financiële welzijn van de inwoners van Suriname in gedachten.

De bank heeft ook andere maatregelen getroffen om ons financieel systeem toegankelijker en efficiënter te maken. Deze heeft bijvoorbeeld een beroep gedaan op verschillende bankinstellingen om o.a. de kosten voor transacties in Euro’s en in US dollars te verlagen, allemaal ten gunste van de bevolking van Suriname, door transacties op internationaal en nationaal niveau toegankelijker te maken en zo de groei van verschillende sectoren van de economie te stimuleren.

Onze acties worden gedreven met het doel om het welzijn van de Surinaamse bevolking te verbeteren en om Suriname vooruit te brengen.

//

I am pleased to announce that the Central Bank of Suriname and the Surinamese Bankers’ Association have decided to abolish the cash transaction costs for withdrawals and deposits of Surinamese Dollars at all banking institutions. As of Tuesday, March 19th, 2019, these fees will no longer apply to customers. This was done to ensure cash efficiency and encourage the public to use the financial system, but more importantly, it was done with the financial well-being of the people of Suriname in mind. 

The Bank has also taken other steps towards making our financial system more accessible and efficient. For example, it has appealed to several banking institutions to lower the fees of Euro and US dollar transactions, among other measures, all of them to benefit the people of Suriname, by making transactions more accessible, at an international and national level, and thus encouraging growth in different sectors of the economy.  

Our actions are driven with the goal to improve the well-being of the Surinamese people, and to move Suriname forward.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search