skip to Main Content

Integriteit

Image

Het was een eer om de nieuwe Ambassadeur van Indonesië in Suriname, Zijne Excellentie Julang Pujianto, te ontmoeten en welkom te heten. Tijdens onze bijeenkomst konden wij verschillende commerciële en investeringsmogelijkheden tussen beide landen bespreken, in de hoop om de banden die Indonesië en Suriname met elkaar verbinden, te blijven versterken. Ik kijk uit naar onze samenwerking en de positieve impact die toekomstige projecten zullen hebben op de ontwikkeling van ons land en de levens van de Surinamers.

Integriteit in onze processen gaat niet alleen om het werken met sterke morele principes, maar ook over samenwerken met onze buurlanden en de internationale gemeenschap voor het handhaven van die standaarden en om deze om te zetten in tastbare vooruitgang en mogelijkheden voor de Surinaamse bevolking. Indonesië en Suriname zetten zich al in om samen te werken op diverse gebieden, waaronder ontwikkeling van infrastructuur en Islamitisch bankieren. En hoe we samen blijven werken hopen we dat de bilaterale relaties alleen maar sterker zullen worden en nieuwe deuren voor samenwerking op verschillende gebieden zullen worden geopend die economische en sociale groei bevorderen.

De Indonesische gemeenschap vertegenwoordigt 15% van de Surinaamse gemeenschap; onze mensen hebben een diepgaande historische band. We hebben een geschiedenis van samenwerken aan vooruitgang en het is zinvol dat we dit blijven doen. We zullen nieuwe verhalen schrijven en staan we open voor samenwerking met andere landen, organisaties en mensen in de wereld voor het creëren van een duurzamere toekomst voor ons land. Door samen te werken brengen we een positieve verandering teweeg en zorgen we voor de vooruitgang van Suriname. 

//

It was an honor to meet with and welcome the new Ambassador of Indonesia to Suriname, His Excellency Julang Pujianto. During our meeting, we had the chance to discuss different commercial and investment opportunities between both countries, with the hope to continue to strengthen the ties that unite Indonesia and Suriname. I look forward to our cooperation and the positive impact that future projects will have on the development of our country and the lives of Surinamese people.

Integrity in our processes is not only about working with strong moral principles but also about cooperating with our neighbors and the international community to uphold those standards, and to turn them into tangible progress and opportunities for the people of Suriname. Indonesia and Suriname are already committed to cooperating in various fields, some of which include infrastructure development and Islamic banking. And, as we continue to work together, we hope that bilateral relations will only become stronger and new doors for collaboration in different areas that encourage economic and social growth will open.

The Indonesian community makes up 15% of the Surinamese population; our people have a deep historical connection. We have a history of working together towards progress, and it makes sense we continue to do so. We will write new stories as we are open to collaboration with countries, organizations, and people across the world, to build a better, more sustainable future for our country. By working together we are creating positive change and moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search