skip to Main Content

Integriteit

59109440 Paramaribo Suriname August 5 2015 Building Of Ministry Of Health In Paramaribo Capital Of Suriname

Op 17 mei heb ik een donatie van 6.000 naalden overhandigd aan het Ministerie van Volksgezondheid om die te gebruiken bij het toedienen van vaccinaties. Het farmaceutisch bedrijf, Wellness Corporate Solutions, gevestigd in de Verenigde Staten heeft de donatie gedaan en is het een geweldige bijdrage aan het welzijn van de mensen in Suriname. Het is belangrijk dat de medische deskundigen en instituten de middelen hebben om de gezondheidszorg te bieden die mensen nodig hebben; dat we samenwerken op een integere manier en altijd met hun welzijn in gedachten en om ervoor te zorgen dat dit mogelijk is.

Deze bijdrage stelt ons in staat om een stap voorwaarts te zetten in de bescherming van het Surinaamse volk en kinderen tegen ziekten die voorkomen kunnen worden. Veel kinderen over geheel Suriname zullen worden voorzien van de zorg die ze nodig hebben, zodat ze kunnen groeien, spelen, naar school kunnen gaan en met de verzekering vooruit te kunnen gaan richting een gezondere en productievere toekomst. Het helpt ons bij het voorkomen dat epidemieën en ziekten de mensen in onze gemeenschappen raken, zodat zij ook een gezond en bevredigend leven kunnen blijven leiden. Een gezonde bevolking is de beste manier voor de ontwikkeling van een sterke basis voor duurzame groei in Suriname.

De donatie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid alsmede dankzij de internationale relaties die we als land opbouwen. Wanneer we praten over samen te werken en het verstevigen van onze relaties met actoren in en buiten Suriname, praten we over het zoeken naar en vinden van oplossingen die voordelig zijn voor het volk van Suriname; oplossingen die hun levens verbeteren, mogelijkheden creëren en hun welzijn garanderen. Dat is hoe we zorgen voor de vooruitgang van Suriname.

//

On May 17th, I handed over a donation of 6,000 needles to the Ministry of Health, to be used for the administration of vaccines. The pharmaceutical company, Wellness Corporate Solutions, based in the United States made the donation and it is a great contribution to the wellbeing of the people of Suriname. It is important that medical professionals and institutions have the resources to provide the health care people need; that we work together, with integrity and always with their welfare in mind, to ensure that this is possible.   

This contribution allows us to take one step forward in protecting the Surinamese people and children from preventable diseases. Many children across Suriname will get the care they need so they can grow, play, go to school, and move forward with security toward a healthier and more productive future. It helps us to prevent outbreaks and illnesses from affecting people in our communities so they can also continue living healthy and fulfilling lives. A healthy population is the best way to build a strong foundation for sustainable growth in Suriname. 

The donation was possible thanks to the collaborative work done with the Ministry of Health, and thanks to the international relations we are building as a country. When we talk about working together and strengthening our relationship with actors in and out of Suriname, we are talking about seeking and finding solutions that are beneficial to the people of Suriname; solutions that improve their lives, create opportunities, and guarantee their well-being. That’s how we move Suriname forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search