skip to Main Content

IMF reports Suriname development “positive in most areas”

Copy Of IMG 8203

De internationale gemeenschap heeft de gelegenheid gehad om te zien hoe Suriname vooruitgaat. Onlangs zei het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de ontwikkeling van Suriname op de meeste gebieden positief is. Ook is het IMF tevreden met het feit dat onze economie zich aan het herstellen is. Dit betekent dat wij absoluut op de goede weg zijn en zullen deze positieve woorden zeker leiden tot meer internationale positieve aandacht en investeringen voor Suriname. Wij blijven hard werken om ons land vooruit te brengen en geweldige resultaten te tonen aan de wereld, maar vooral aan onze burgers.

//

The international community has had the opportunity to see how Suriname move forward. Recently, the International Monetary Fund, IMF, said that Suriname’s development is positive in most areas. Also, The IMF is pleased with the fact that our economy is recovering. This means that we are absolutely on the right track, and these positive words will certainly drive more international positive attention and investment to Suriname. We are working hard to keep moving our country forward and keep showing great results to the world, but most importantly, to our citizens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search