skip to Main Content

Franse ministerie van Financiën

PastedGraphic 1

Onlangs ontmoette ik de ambassadeur van Frankrijk, Antonie Joly, alsook een delegatie van het Franse ministerie van Financiën, om de samenwerking tussen onze landen te bespreken op het gebied van douane gerelateerde aangelegenheden. Dit is een gebied waar samenwerking van groot belang is, aangezien we streven naar het bevorderen van duurzame economische groei en het brengen van een scala aan voordelen voor onze bevolking met behoud van de veiligheid voor iedereen.

Een hoogtepunt van onze bespreking betreft de aankoop van scanners voor de douaneautoriteiten van Suriname en dat we in dit opzicht technische bijstand en begeleiding van Franse autoriteiten krijgen. Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat douane-ambtenaren over de juiste tools beschikken om efficiënt te werken, zodat we de handelsbetrekkingen kunnen bevorderen en tegelijkertijd de openbare veiligheid kunnen waarborgen. Samenwerking met de douane van de Franse regering zal ons in staat stellen om innovatie, nieuwe technologieën en knowhow in onze processen te brengen, zodat we Suriname kunnen openstellen voor de wereld met behoud van een duidelijke vaststelling van binnenkomende goederen en passagiers.

We leven in een wereld die onderling verbonden is; waar mensen, bedrijven en regering evenveel participeren in hun land als in de internationale gemeenschap. Sterke relaties en internationale allianties, waar we samenwerken en een systeem van vertrouwen en verantwoordingsplichtopbouwen, zijn belangrijker dan ooit. We scheppen niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar zorgen ook voor de veiligheid, de vooruitgang en een betere toekomst voor onze bevolking. We brengen Suriname samen vooruit.

//

Recently I met with the Ambassador of France, Antonie Joly as well as a delegation from the French Ministry of Finance, to discuss collaboration between our countries in matters related to customs. This is an area where cooperation is of great importance as we look towards boosting sustainable economic growth and bringing a range of benefits to our people while also keeping everyone safe.

One highlight of our discussion involves the purchasing of scanners for Suriname’s  customs authorities while receiving technical assistance and guidance from French authorities in this respect. This is critical to ensure customs officials have the proper tools to work efficiently so we can encourage trade and connectivity while guaranteeing public safety. Customs collaboration with the French government will allow us to bring innovation, new technologies, and know-how into our processes, so we can open Suriname to the world while maintaining a clear assessment of goods and passengers coming in.

We live in a world that is interconnected; where people, businesses, and government participate as much in their countries as they do in the international community. Strong relations and international alliances, where we cooperate and build a system of trust and accountability, are more important than ever. We’re not only creating new opportunities but ensuring safety, progress and a better future for our people. We are moving Suriname forward, together.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search