skip to Main Content

Fitch Stable Outlook

DSC01232 Copy

Recentelijk heeft het rating bureau Fitch onze vooruitzichten aangepast van negatief naar stabiel vanwege de verbeterde macro-economische ontwikkelingen en de voortgaande fiscale consolidatie die wij hebben verwezenlijkt in Suriname. Onder andere noemde Fitch de stabiele vooruitzichten die beïnvloed zijn door de lichte positieve groei, herstel naar een inflatiepercentage van onder de 10 procent, stabiliteit van de wisselkoers, verbeterd uitgavenpatroon, en gestage voorbereidingen voor BTW. Fitch gaf ook aan dat Suriname erin is geslaagd om de turbulente periode van 2016-2017 goed door te komen. De financiële sector bleef stabiel en is zich aan het versterken. We worden aangemoedigd door de mededeling van Fitch over de belangrijke stappen die Suriname heeft genomen om een sterke, gediversifieerde economie te worden. De interesse van beleggers is niet afgenomen, evenals de steun van andere ontwikkelingspartners. De positieve beoordeling van Fitch zal dit ondersteunen. Laten we Suriname vooruit blijven brengen.

//

Recently the credit rating agency Fitch positively adjusted our outlook from negative to stable due to the improved macroeconomic trends and the ongoing fiscal consolidation we have accomplished in Suriname. Among other things, Fitch mentioned the stable outlook was influenced by slightly positive growth, return to single-digits inflation, exchange rate stability, improved spending discipline, and steady preparations for VAT. Fitch also indicated that Suriname managed the turbulent waters of 2016 – 2017 well. The financial sector remained stable and is strengthening. We are encouraged by Fitch’s notice of the important steps that Suriname has taken towards becoming a strong, diversified economy. The interest of investors is unremitting, as is the support of other development partners. Fitch’s positive assessment will support this. Let’s keep Suriname moving forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search