skip to Main Content

Fijne Onafhankelijkheidsdag aan een ieder toegewenst en laten wij Suriname vooruit blijven brengen.

135f4c6d 0446 4723 848a 2f01b8167b15

Vandaag vieren wij de Onafhankelijkheidsdag van ons geliefd Suriname, en tegelijkertijd ook onze inspanningen en hard werk die ons tot dit punt hebben geleid. Suriname heeft moeilijke momenten meegemaakt, maar vandaag betuigen wij onze betrokkenheid om onze natie verder vooruit te brengen.

Op 25 november 1975 begon Suriname een nieuwe weg, gekenmerkt door vrijheid. Bij het Ministerie van Financiën hebben wij een missie om onze vrijheid te bevorderen door economische stabiliteit en groei tot stand te brengen op basis van de principes van transparantie, integriteit, verantwoording, doorzettingsvermogen en diversiteit. Dit zijn enkele van de belangrijkste waarden en zouden wij die elke dag moeten vieren.

Vandaag doen wij onze verplichting herleven om samen te werken met de Surinaamse bevolking en de internationale gemeenschap om wederzijdse vooruitgang (welvaart) te boeken. Suriname is op weg een concurrerender en productiever land te worden.

Fijne Onafhankelijkheidsdag aan een ieder toegewenst en laten wij Suriname vooruit blijven brengen.

//

Today we celebrate the Independence Day of our beloved Suriname, and at the same time, we celebrate our effort and hard work that have led us to this point. Suriname has gone through tough moments, but today we express our commitment to moving our nation forward.

On November 25th, 1975, Suriname started a new path, defined by freedom. At the Ministry of Finance, we have a mission to foster our freedom by creating economic stability and growth based  on the principles of transparency, integrity, accountability, perseverance and diversity. These are some of the most important values and we should celebrate them every day.

Today, we renew our commitment to working together with the Surinamese people and the international community to advance mutual prosperity.  Suriname moves toward a more competitive and productive country.

Happy Independence Day to everyone and let’s keep moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search