skip to Main Content

FED – Verantwoordingsplicht

Logo

Uitstekend nieuws voor Suriname. We hebben beloofd om het land vooruit te brengen en dat doen we. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft haar eerste zending U.S. dollars ontvangen van de Federal Reserve Bank (FED), die deze maand is begonnen met het verlenen van valutadiensten aan de CBvS.

Dit is de eerste keer dat de CBvS rechtstreeks wordt voorzien van contante U.S. dollars van de FED. Deze prestatie die is bewerkstelligd door hard werken en inzet, plaatst Suriname in een zeer selecte groep van landen die voldoen aan de strenge voorwaarden die de FED stelt voor het verlenen van valutadiensten.

Ik ben echt trots op mijn team bij het Ministerie van Financiën voor deze grote prestatie. Het betekent dat Suriname heeft voldaan aan een aantal strikte voorwaarden die de FED heeft gesteld voor het verlenen van valutadiensten. Dit is het resultaat van maanden van vastberaden voorbereiding en nu zien we de resultaten daarvan.

Dit besluit van de FED heeft een belangrijke positieve invloed op de Surinaamse economie, omdat het de wisselkoers drastisch zal doen dalen, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor iedereen in ons land.

Zoals ik al eerder zei, hebben we beloofd om het land vooruit te brengen en houden we ons aan ons woord. Vandaag de dag zien we hoe de Surinaamse economie zich verder herstelt. Deze actie is een duidelijk bewijs van hoe de Verenigde Staten, en in het bijzonder haar Centrale Bank (FED), vertrouwen heeft in ons beleid, onze visie voor de toekomst en vooral in onze mensen die Suriname constant vooruit brengen.

//

Excellent news for Suriname. We promised to move the country forward, and we are doing it.  The Central Bank of Suriname, CBvS, has received its first shipment of US dollars from the Federal Reserve Bank, Fed, which has started to provide currency services to the CBvS this month.

This is the first time that the CBvS is provided with cash US dollars directly from the Fed.  This accomplishment, brought about by hard work and dedication, places Suriname in very select group of countries that meet the strict conditions set by the Fed forproviding currency services.

I feel really proud of my team at the Ministry of Finance for this great achievement, which means that Suriname has met several strict conditions set by the Fed to provide currency services. This is a result of months of determined preparation, and now we see the results.

This the Fed’s decision has a significant positive impact on the Surinamese economy as it will dramatically drop the exchange rate, giving more opportunities to everyone in our country. 

Like I previously said, we promised to move the country forward, and we are keeping our word. Today we can see how the Surinamese economy continues to recover. This action is clear evidence of how the United State, and particularly its central bank (Fed), trusts our policies, our vision for the future and most importantly, they trust in our people who are the ones who constantly move Suriname forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search