skip to Main Content

Doorzettinsgvermogen

Yp

Op 30 maart 2019 houdt de Suriname Young Professionals Committee (Commissie van Surinaamse Beroepsjongeren) het ‘Mi Na Gowtu’-evenement, een ééndaagse conferentie voor 100 jongeren tussen 12 en 18 jaar oud om hen te begeleiden bij hun beroepsontwikkeling. Het evenement wordt gehouden in het Telesur Trainingscentrum en deelnemers zullen deel uitmaken van leuke, interactieve activiteiten waar ze hun sterke kanten en talenten kunnen ontdekken, begeleid en gecoacht kunnen worden door experts, en leren over communicatie, leiderschap, timemanagement en gedrag.

Dit is een prachtig initiatief waar veel jongeren thema’s als milieu, ondernemerschap, toerisme, budgettering en communicatie zullen onderzoeken en de kans krijgen om stages bij verschillende organisaties te doorlopen. Suriname groeit en biedt elke dag een nieuwe kans voor onze mensen, vooral de jongere generaties. De jeugd van dit land is onze toekomst en we moeten helpen hen met de nodige hulpmiddelen voor te bereiden om succesvol te zijn, gelukkig en gezond te leven en ons land vooruit te helpen.

Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om jonge mensen in Suriname advies te geven. Op het Ministerie van Financiën heb ik voor uitdagingen gestaan: om een koers uit te zetten die ons zou leiden om de economie weder op te bouwen. Met grote vastberadenheid en teamwerk is ons team onze doelen aan het bereiken. Het vergt doorzettingsvermogen, teamwerk en discipline om je doelen te bereiken. Maak de keuze om door te gaan; verander obstakels in motivatie door uit je comfortzone te stappen. Dat is de manier om iedereen een betere toekomst te bieden en vooruit te  gaan.

//

On March 30th, 2019, the Suriname Young Professionals committee will hold the “Mi Na Gowtu” event, a one-day conference for 100 young people between 12 and 18 years old to help guide them in their professional development. The event will take place at the Telesur Training Center, and participants will be part of fun, interactive activities where they can discover their strengths and talents, be guided and coached by experts, and learn about communication, leadership, time management, and attitude.

This is a wonderful initiative where many young people will explore themes such as the environment, entrepreneurship, tourism, budgeting, and communication, and get a chance to explore internships at various organizations. Suriname is growing, and each day presents a new opportunity for our people, especially the younger generations. The youth of this country are our future, and we must help prepare them with the necessary tools to succeed, live happy and healthy lives, and help move our country forward. 

I want to take this opportunity to offer advice to young people across Suriname. In the Ministry of Finance, I have faced challenges: to build a path that would lead us to reconstruct the economy. With great determination and teamwork, our team is achieving our goals. It takes perseverance, teamwork, and discipline to achieve your goals. Make the choice to keep going; turn obstacles into motivation by stepping out of your comfort zone. That’s the way to build a better future for everyone and move forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search