skip to Main Content

Doorzettingsvermogen/Perseverance

80a21ea5feffe353dbfcadf0f7a8efda.jpg   Foto 2

In de afgelopen paar jaar heeft Suriname de interesse van investeerders over de hele wereld zien toenemen. Als gevolg hiervan hebben we ook meer steun voor de ontwikkeling van onze sociaal-economische mogelijkheden gezien, wat zich vertaalt in voordelen voor de Surinaamse bevolking. Het bezoek van de Russische ambassadeur, Sergey Akopor, is daar het perfecte voorbeeld van.

De interesse van de ambassadeur om samen te werken met ons land toont het potentieel voor groei aan dat anderen in Suriname zien. Met een open dialoog en rechtmatige actie kunnen beide landen profiteren van gezamenlijke inspanningen en doorgaan met het werken aan een betere toekomst. We moeten kansen blijven benutten om de handels- en investeringsbetrekkingen tussen Suriname en andere landen te verbeteren, zodat we sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur en andere gebieden die invloed hebben op het algemeen welzijn van de bevolking, kunnen versterken.

De aandacht die Suriname heeft getrokken van de internationale gemeenschap is het resultaat van het harde werk en de deugdelijke beslissingen die onze regering heeft genomen. We zijn er trots op om te zien dat ons land doorgaat om haar potentie na te streven, omdat we een volk zijn dat doorzet en uitdagingen aangaat met durf en vastberadenheid. Laten wij doorgaan om Suriname vooruit te brengen!

http://m.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/49065

//

Over the last few years, Suriname has seen a rise in the interest of investors across the world. As a result, we have also seen increased support for the development of our socio-economic opportunities, which translate into benefits for the people of Suriname. The visit by the Russian ambassador, Sergey Akopor, is the perfect example of this.

The ambassador’s interest in collaborating with our country shows the potential for growth that other’s see in Suriname. With an open dialogue and lawful action, both countries can benefit from joint efforts, and continue to build a better future. We must continue to seize opportunities to enhance trade and investment relations between Suriname and other nations so we can strengthen sectors such as healthcare, education, infrastructure, and other areas that affect the general well-being of the people.

The attention that Suriname has drawn from the international community results from the hard work and sound decisions made by our government. We are proud to see that our country continues to meet its potential because we are a people that persevere and meet challenges with audacity and determination. Let keep moving Suriname forward!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search