skip to Main Content

Doorzettingsvermogen/Perseverance

Screen Shot 2018 07 22 At 8.38.17 PM

Suriname is een land waar groei elke dag nieuwe hoogten bereikt, en met dat potentieel komt de verantwoordelijkheid en de noodzaak om de juiste infrastructuur te ontwikkelen om ons vooruit te blijven helpen. Hoewel we alle concurrentievoordelen van een land hebben dat vooruit kijkt naar nieuwe en interessante kansen, ligt onze uitdaging in het leggen van de contacten die ons in staat stellen om onze deuren te openen voor nieuwe investeringen in infrastructuur.

Ons land is vol van mogelijkheden voor infrastructurele ontwikkeling op gebieden zoals mijnbouw, landbouw, toerisme, bosbouw en overlading (overscheping). Onze bereidheid voor nieuwe investeringen wordt gestimuleerd door de ruime beschikbaarheid in Suriname van land en water en de beste regionale diepwaterhaven die ons land met de wereld verbindt.

We staan voor uitdagingen en we zullen doorzetten. Omdat we geloven in de waarde van wat Suriname de wereld, en nog belangrijker onze burgers, te bieden heeft. We hebben een goed opgeleide beroepsbevolking, omringd door een unieke natuurlijke diversiteit en leven in een multi-etnische omgeving in sociale harmonie en veiligheid. We nodigen de wereld uit om Suriname te ervaren. Laten we Suriname vooruit blijven brengen.

//

Suriname is a country where growth reaches new heights every day, and with that potential comes the responsibility and need to develop the right infrastructure to keep us moving forward. While we have all the competitive advantages of a nation that is looking ahead to new and exciting opportunities, our challenge lies in making the connections that will allow us to open our doors to new investment in infrastructure.

Our country abounds with possibility for infrastructural development in areas such as mining, agriculture, tourism, forestry and transshipment. Our openness to new investment is encouraged by Suriname’s ample land and water availability, and the best regional deep-water harbor connecting our country with the world.

We are faced with challenges, and we will persevere. Because we believe in the value of what Suriname can offer the world, and more importantly, our citizens. We have an educated workforce, surrounded by unique natural diversity and living in a multi-ethnic environment in social harmony and safety. We invite the world to experience Suriname. Let’s keep moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search