skip to Main Content

Doorzettingsvermogen / Perseverance

Surinaamse Korfbal Fed 1 234×300

Zoals velen van jullie misschien weten, heeft Suriname onlangs de pan-Amerikaanse Korfbal Kampioenstitel gewonnen. Dit was een belangrijke prestatie. Het resultaat is echter net zo belangrijk als het proces, omdat Suriname een nieuwkomer was in het toernooi, nadat het werd geaccepteerd als de nieuwste deelnemer in augustus 2017. En toen gebeurde het onwaarschijnlijke. Dit is een voorbeeld van doorzettingsvermogen en optimisme van Surinamers.

Iets soortgelijks gebeurde een paar jaar geleden toen we de leiding namen om de Surinaamse economie te verbeteren. In die tijd leek het een ontmoedigende taak; echter, door hard werken, doorzettingsvermogen en een strategische visie, het Voorwaartse Streven, zorgen wij voor economische stabiliteit en diversiteit, en een betere toekomst voor Suriname.

Proficiat aan het Korfbalteam van Suriname! Jullie zijn een echte inspiratie. En felicitaties aan alle Surinamers die samenwerken om ons land vooruit te helpen.

//

As many of you might know, Suriname recently won the Pan American Korfball Championship crown. It was a significant accomplishment. However, the result is as important as the process, because Suriname was a newcomer to the tournament, after being accepted as the latest participant in August 2017, but then, the improbable happened. This is an example of the spirit of perseverance and optimism of the Surinamese people.

Something similar happened a few years ago when we took the lead to fix the Surinamese economy. At the time, it seemed like a daunting task; however, through hard work, perseverance and a strategic vision, the Forward Initiative, we are driving Suriname to economic stability and diversity, and a brighter future. 

Congratulations to Suriname’s Korfball team! You are a real inspiration, and congratulations to all Surinamese who are working together to move our country forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search