skip to Main Content

Doorzettingsvermogen/ Perseverance

Minister G. Hoefdraad En De Japanse Delegatie–600×550

Onlangs, had ik de eer een delegatie van twee Japanse staatsbedrijven, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) en Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) te mogen verwelkomen in Suriname. Tijdens onze vergaderingen hebben we zakelijke- en investeringsmogelijkheden voor Japanse bedrijven in Suriname besproken en onderzocht.

Suriname heeft internationale aandacht getrokken. Landen over de hele wereld erkennen de interessante en overvloedige mogelijkheden die in ons land aanwezig zijn voor bedrijven. Tijdens het recente bezoek sprak ik met de Japanse delegatie over het investeringsbeleid en recente macro-economische ontwikkelingen, evenals andere belangrijke factoren. Ze hadden ook de kans om Staatsolie en de private sector te bezoeken. We zijn altijd op zoek naar manieren om directe buitenlandse investeringen efficiënter en transparanter te maken en te verbeteren, en we blijven onze deuren openen voor de internationale gemeenschap, zodat ze zelf kunnen zien wat Suriname te bieden heeft.

Buitenlandse interesse in Suriname komt direct ten goede aan mensen. Een buitenlandse investering helpt om onze economie te diversifiëren en zorgt voor meer verbondenheid van ons land met de rest van de wereld; biedt ook meer mogelijkheden voor economische en professionele vooruitgang, kennis en groei. De internationale gemeenschap ziet het potentieel in onze omvangrijke hulpbronnen, onze geschoolde arbeidskrachten, onze gevarieerde cultuur, onze rijke geschiedenis en ons natuurlijk landschap. Wij zijn een land dat doorzet en we werken samen aan het vooruit brengen van Suriname (#MoveSuriForward) om kansen te scheppen voor diegenen die willen investeren.

//

Recently, I had the honor of welcoming a delegation from two Japanese state-owned companies, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) and Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), to Suriname. During our meetings, we discussed and explored business and investment opportunities for Japanese companies in Suriname. 

Suriname has been attracting international attention. Countries around the world are recognizing the interesting and abounding opportunities for business that exist in our country. During the recent visit, I spoke with the Japanese delegation about investment policy and recent macroeconomic developments, and other important factors. They also had a chance to visit Staatsolie and the private sector. We are always looking for ways to improve and make foreign direct investment more efficient and transparent, and we continue  to open our doors to the international community, so they can see for themselves what Suriname has to offer. 

Foreign interest in Suriname directly benefits people. Investment from the outside helps diversify our economy and creates are more interconnected country with the rest of the world, and provides more possibilities for economic and professional advancement, learning and growth. The international community sees the potential in our vast resources, our skilled labor force, our diverse culture, our rich history and natural landscape. We are a country that perseveres, and we work together to #MoveSuriForward to create opportunities for those who want to invest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search