skip to Main Content

Doorzettingsvermogen

IsDB Bandar

De internationale gemeenschap gelooft in de vooruitgang van Suriname en erkent dat we op de goede weg zijn, omdat we dit aantonen met geloofwaardige, tastbare resultaten. Tijdens mijn ontmoeting met de President van de IsDB, Dr. Bandar M.H. Hajjar, vorige week in Marokko, heb ik een update gegeven over de Surinaamse economie en het pad dat we hebben uitgezet voor verdere verbetering van de macro-economische situatie. Ik had de gelegenheid om mijn visie te delen over de ontwikkeling in Suriname en benadrukte ik de waarde van het Surinaamse volk: talent, capaciteit, verantwoordelijkheid, openheid en een doorzettende geest.

We zijn in staat geweest om uitdagingen te overwinnen, met als resultaat de stabilisering en groei van onze economie. We blijven Suriname vooruit brengen.

//

The international community believes in Suriname’s progress and acknowledges that we are on the right track because we demonstrate it through credible, tangible results. During my meeting with the IsDB’s president, Dr. Bandar M.H. Hajjar, last week in Morocco, I delivered an update on the Surinamese economy and the path we have built for further improvement of the macro-economic situation. I had the opportunity to share my vision for development in Suriname and emphasized the value of the people of Suriname: Talent, capacity, responsibility, openness and perseverant spirit.  

We have been able to overcome challenges, and our economy has stabilized and grown as a result. We continue moving Suriname forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search