skip to Main Content

Doorzettingsvermogen

Picture1

Suriname investeert in het welzijn van onze mensen. Met verpleegkundigen die de geriatrische verpleegopleiding hebben afgerond, aangeboden door het Elsje Finck Sanichar College – Covab, in samenwerking met een universiteit in Canada, is ons gezondheidssysteem in opmars. Ik wil hen feliciteren met de toewijding en het doorzettingsvermogen die ze hebben getoond bij het afronden van hun studie. Ik wil ook mijn beste wensen overbrengen aan andere verpleegkundigen die hun studie binnenkort zullen afmaken en hen aanmoedigen om zich te blijven ontwikkelen, zodat zij zich bij hun collega’s kunnen aansluiten om van Suriname een beter land te maken voor elke generatie.

De cursus is in 2016 in het Engels opgezet en is kort daarna in het Nederlands vertaald om aan internationale normen te voldoen. Ze hebben de training ontwikkeld om die in overeenstemming te brengen met de behoeften van de bejaarde inwoners van Suriname. Verschillende mensen bieden de interne expertise die nodig is aan om het programma succesvol te laten blijven verlopen, en we feliciteren hen ook.

Dit is een voorbeeld van de doorzettende geest van het Surinaamse volk en van de waarde van onderwijs in het leven van de mens. Of het nu gaat om iemand die wil groeien in zijn carrière en anderen wil helpen, of iemand die de juiste zorg zoekt, we blijven aanmoedigen en investeren in programma’s die zullen voldoen aan de behoeften van onze samenleving. Dit is hoe we Suriname vooruithelpen; zo bouwen we het land op dat we willen hebben voor de toekomst.

//

Suriname is investing in our people’s wellbeing. With nurses completing the geriatric nursing course offered by Elsje Finck Sanichar College Covab, in collaboration with a university in Canada, our health system in advancing. I want to congratulate them on the dedication and perseverance they have shown while completing their studies. I also want to send my best wishes to other nurses who will finish their studies soon and encourage them to keep moving forward so they can join their colleagues in making Suriname a better place for every generation. 

The course was set up in 2016 in English and soon after was translated into Dutch to meet international standards. They have developed the training to match the needs of the aging population in Suriname. Several people offer the in-house expertise needed for the program to continue to run successfully, and we congratulate them too. 

This is an example of the perseverant spirit of the Surinamese people, and of the value of education in people’s lives. Whether it is someone looking to grow in their career and help others, or someone who seeks proper care, we continue to foment and invest in programs that will meet the needs of our society. This is how we move Suriname forward; this is how we build the country we want for the future. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search