skip to Main Content

Doorzettingsvermogen

Unknown

We blijven onze relaties met de internationale gemeenschap elke dag versterken. Op 12 maart had ik de eer een ontmoeting te hebben met de directeur van het Agence Française de Développement (AFD – Frans Ontwikkelingsinstituut), Laurent Fakhoury, die werd vergezeld door de Franse ambassadeur, Antoine Joly en de Surinaamse vertegenwoordiger van AFD, Gaelle Narayanassamy. AFD is een belangrijke partner in de ontwikkeling van Suriname, en tijdens onze bijeenkomst hebben we de gelegenheid gehad om verschillende projecten te bespreken die het volk ten goede zullen komen en ons vooruit zullen helpen.

Één project omvat financiering voor het ziekenhuis van Albina, waarvoor AFD 5 miljoen euros aanvullende financiering heeft voorgesteld om het operationeel te maken. We bespraken ook de financiering van de veerverbinding tussen St. Laurent en Albina, een project ter ondersteuning van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij N.V. (SWM) bij de levering van schoon en veilig drinkwater aan een ieder in Suriname, en een energieproject ter ondersteuning van de ontwikkeling in Moengo en Albina. De initiatieven en projecten die worden ontwikkeld, bieden een groot voordeel voor de bevolking van Suriname en helpen ons een veiligere, gezondere en duurzamere toekomst voor iedereen op te bouwen.

Onze samenwerking met AFD is wederom een voorbeeld van het vertrouwen en de bereidwilligheid van de internationale gemeenschap om te investeren en samen te werken met Suriname. Ik wil de heer Fakhoury, de heer Narayanassamy en de heer Joly bedanken voor een geslaagde bijeenkomst en AFD voor hun steun terwijl we dag en nacht blijven werken om Suriname vooruit te brengen.

//

We continue to strengthen our relationships with the international community every single day. On March 12th, I had the honor of meeting with the director of the Agence Françaisede Développement (AFD), Laurent Fakhoury, who was accompanied by the French Ambassador, Antoine Joly and the Surinamese representative of the AFD, Gaelle Narayanassamy. The AFD is a key partner in the development of Suriname, and during our meeting, we had the opportunity to discuss various projects that will benefit the people and help us move forward.
One project involves funding for the Albina Hospital, for which the AFD has proposed EUR 5 million of additional funding to help it become operational. We also discussed the financing for the ferry connection between St. Laurent and Albina, a project to support the N.V. Surinaamsche Water Supply Company (SWM) in their provision of clean and safe drinking water to everyone in Suriname, and an energy project to aid development in Moengoand Albina. The initiatives and projects being developed present a great advantage for the people of Suriname, and help us build a safer, healthier, and more sustainable future for all.
Our collaboration with the AFD is an example, once more, of the trust and willingness of the international community to invest in and collaborate with Suriname. I want to thank the Mr. Fakhoury, Mr. Narayanassamy, and Mr. Joly for a successful meeting and the AFD for their support as we continue to work day and night to move Suriname forward. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search