skip to Main Content

Doorzettingsvermogen

Logo

https://www.constructionweekonline.com/projects-and-tenders/262015-uae-cref-to-build-clean-energy-projects-in-caribbean-countries

Tijdens de Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) 2020, heeft het UAE-Caribbean Renewable Energy Fund (UAE-CREF) aangekondigd dat het een reeks van energieprojecten in verschillende Caribische landen – waaronder Suriname – zal ontwikkelen. Met de introductie van nieuwe ontwikkelingen en financieringsovereenkomsten, is het fonds voornemens om een hybride installatie op basis van zonnepanelen en batterijen in ons land op te zetten. Dit is geweldig nieuws en het resultaat van onze inspanningen om de diversificatie van onze economie alsmede de ontwikkeling van lange-termijn groei door middel van een positieve verandering, voort te zetten.

Schone energie-projecten zijn goed voor onze economie en verbeteren het leven van de Surinaamse bevolking. Samenwerken met organisaties als UAD-CREF gaat niet alleen om het realiseren van onze nationale economische prioriteiten, maar ook over het behalen van onze Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het gaat om duurzaamheid in alle aspecten. Dit betekent dat de projecten waaraan we samen zullen werken, zullen leiden tot het creëren van werkgelegenheid, het aantrekken van investeringen, het verminderen van energiekosten en tot de ontwikkeling van infrastructuur, hetgeen allemaal een positieve impact heeft op de economie. Dit zal ook helpen bij de ondersteuning van capaciteitsopbouw, gendergelijkheid, het ontwikkelen van gezondere gemeenschappen en het verbeteren van de klimaatbestendigheid.

Dit alles is onderdeel van de inspanningen van Suriname op het gebied van internationale betrekkingen. In verschillende delen van de wereld zijn onze partners betrokken bij de vooruitgang van ons land, omdat ze geloven in onze potentie en vertrouwen hebben in het hardwerkend karakter van de Surinaamse bevolking. Ze zien dat ze werkelijk betrokken zijn bij het vooruitbrengen van Suriname.

//

At the Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) 2020, the UAE-Caribbean Renewable Energy Fund (UAE-CREF) announced that it will develop a series of renewable energy projects in several Caribbean nations, including Suriname. With new development and funding agreements in place, the fund plans to establish a solar PV and battery hybrid plant in our country. This is excellent news, and the result of our efforts to continue to diversify the economy and create long-term economic growth through positive change.

Clean energy projects are beneficial to our economy and improve the lives of the Surinamese people. Collaborating with organizations such as the UAE-CREF is not only about achieving our national economic priorities, but also about attaining our Sustainable Development Goals. It is about sustainability on all fronts. This means that the projects we will be working on together will create jobs, attract investment, reduce energy costs, and lead to infrastructure development, all of which positively impacts the economy. These will also help bolster capacity building and gender equality, build healthier communities, and increase climate resilience.

This is all part of Suriname’s international relations efforts. Across the world, our partners are committed to our country’s progress because they believe in our potential and trust the hard-working spirit of the Surinamese people. They see that we are truly committed to moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search