skip to Main Content

Doorzettingsvermogen

Mope Logo

Hakrinbank heeft zojuist haar mobiele betaal-app Mopé gelanceerd, waarmee meer dan 600.000 mensen in Suriname deel kunnen uitmaken van het online financiële systeem, zonder een bankrekening te hoeven openen. Dit is slechts een voorbeeld van hoe bedrijven en de particuliere sector in ons land helpen om het financiële systeem te moderniseren, waardoor belangrijke tools (hulpmiddelen) zoals deze voor iedereen toegankelijker worden en zo voortdurende innovaties naar Suriname brengen.

Het is belangrijk dat onze burgers deelnemen aan en profiteren van het digitale financieel systeem. Mopé, met zijn mobiele portemonnee, maakt het voor gebruikers mogelijk om geld te verzenden en te ontvangen vanuit Suriname en het buitenland. Omdat de smartphone reeds diep in de Surinaamse samenleving is doorgedrongen, is Mopé een goede oplossing voor het probleem waarmee veel mensen in ons land die geen bankrekening hebben worden geconfronteerd. De ontwikkeling van financiële technologie als Mopé kan financiële insluiting stimuleren, particulieren en bedrijven helpen om kansen en mogelijkheden te benutten, en de productiviteit in onder andere het bedrijfsleven en de overheid aanmoedigen.

Afgezien van de vele voordelen die Mopé met zich meebrengt, is een prestatie als deze een voorbeeld van de economische vooruitgang die we boeken in Suriname en de mogelijkheden die worden gecreëerd. Solide economische groei moedigt meer bedrijven aan om in Suriname te investeren, en digitale financiële tools (hulpmiddelen) maken het samenwerkingsproces veel efficiënter en transparanter. Belangrijker is dat Mopé een voorbeeld is van ons doorzettingsvermogen als natie en onze samenwerking om Suriname vooruit te blijven brengen.

//

Hakrinbank has just launched its mobile payment app, Mopé, which will allow more than 600,000 people in Suriname to be a part of the online financial system, without having to open a bank account. This is just one example of how companies and the private sector in our country are helping to modernize the system, making important tools such as this one more accessible to everyone, and thus bring continued innovation to Suriname. 

It is important that our citizens participate in and benefit from the digital financial system. Mopé, with its mobile wallet, will enable users to send and receive money from Suriname and abroad. Because smartphone penetration is high is Suriname, this is a good solution to the problem faced by many people in our country who do not have a bank account. The development of financial technology such as this one can foment financial inclusion, to help individuals and businesses take advantage of opportunities, and encourage productivity in business and government, among other things.  

Aside from the many benefits that this will bring, achievement such as this one is an example of the economic progress we are making in Suriname, and the opportunities that are created. Solid economic growth encourages more companies to invest in Suriname, and digital financial tools make the process of collaboration much more efficient and transparent. Importantly, this is an example of our perseverance as a nation, and our collaboration to continue to move Suriname forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search