skip to Main Content

Diversiteit/Diversity

Screen Shot 2018 07 15 At 3.06.47 PM

Diversiteit is een groot voordeel voor Suriname en creëert voldoende investeringsmogelijkheden. Als we blijven samenwerken om Suriname vooruit te brengen, is het belangrijk om de perspectieven te kennen die in overvloed aanwezig zijn in Suriname, teneinde een meer gediversifieerde economie en een betere toekomst voor iedereen te creëren.

Mogelijkheden in Suriname

1. Overlading (Overscheping): Met de beste haven in de regio, zijn we een strategische plek voor Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Europa. Met grote markten binnen handbereik kunnen investeringen in de infrastructuur vele deuren openen voor Suriname.

2. Landbouw: Met een ruim aanbod van land en water, een deskundige beroepsbevolking en technische knowhow voor investeerders in de sector, zijn er mogelijkheden over voor grootschalige landbouw- en agro-industriële ondernemingen voor de export.

3. Aluminium: Er bestaan grote onaangeboorde bauxietbronnen in het westen van Suriname, samen met een groot onbenut waterkracht-potentieel.

4. Industrie: Ons industriepark met toegang tot de haven en de luchthaven.

5. Energie: Naarmate de wereld zich meer richt op efficiëntere en verantwoorde manieren om energie op te wekken, zijn er volop mogelijkheden en is er een grote behoefte aan nieuwe stroomopwekkingssystemen.

//

Diversity is a big asset for Suriname and creates ample investment opportunities. As we keep working together to move Suriname forward, it’s important to note the prospects that abound in Suriname to create a more diversified economy, and a better future for everyone.

Opportunities in Suriname

1. Transshipment: With the best harbor in the region, we are a strategic point for Latin America, the Caribbean and Europe. With large markets within reach, infrastructure investments can open many doors for Suriname.

2. Agriculture: With ample land and water, a knowledgeable workforce, and technical know-how for investors in the sector, opportunities abound for large-scale agricultural and agro-industrial ventures for export.

3. Aluminum: Large untapped bauxite resources exist in the west of Suriname, together with large untapped hydropower potential.

4. Industry: Our industrial park with access to the harbor and airport.

5. Energy: As the world moves towards more efficient and responsible ways to generate energy, there are ample opportunities and a significant need for new power generation systems.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search