skip to Main Content

DALIAN SCHENKT DENKSPORTCENTRUM

Screen Shot 2017 11 02 At 10.02.50 AM

Ik heb er altijd van gehouden om te schaken en koesterde de lessen die ik leerde en de vriendschappen die ik gaandeweg maakte.

Schaken leerde me de waarde van eerlijk spel en hielp mij om strategisch denken toe te passen.

Daarom ben ik zo enthousiast over het nieuwe Schaakhuis in Paramaribo en kijk ik uit naar de nieuwe generaties van Surinamers die het spel zullen leren spelen en haar waardevolle toepassingen in ons dagelijks leven.

//

I have always loved playing chess and cherished the lessons learned and the friendships made along the way. Chess taught me the value of fair play and helped me practice strategic thinking.

That’s why I’m so excited about the new Chess House in Paramaribo and I am looking forward to the new generations of Surinamese who will learn to play the game and its valuable applications in our everyday lives.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search