skip to Main Content

Coronie

617

Soms zijn uitdagingen niet gemakkelijk, in het bijzonder wanneer zich onvoorspelbare situaties voordoen. In zulke gevallen is het doorzettingsvermogen die ons door laat gaan. Vandaag kunnen Coronianen de constructie van een 14.4 kilometers lange zeedijk vieren die hun gemeenschappen zal beschermen tegen het opdringende zeewater. De constructie omvat een immense investering, maar wanneer middelen worden uitgegeven ten gunste van onze mensen, dan zijn de moeite en investering het waard. Als wij het leven van Surinamers willen blijven verbeteren, moeten wij samenwerken, elkaar vertrouwen, ons focussen op daden en zo vastbesloten mogelijk handelen om ons land vooruit te brengen.

//

Sometimes challenges are not easy, particularly when unpredicted situations come along. This is when perseverance keeps us going. Today, Coronians can celebrate the construction of a 14.4 kilometers long seawall that will protect communities from  advancing of seawater. The construction represents a huge investment, but when resources go to benefit our people, the effort and investment is worth it. If we want to keep improving Surinamese lives, we need to work together, trust each other, focus on actions and act as determined as possible to move our country forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search