skip to Main Content

CARICOM Recognizes Suriname for “Regional Integration”

DSC01387 Copy

We brengen ons land vooruit en als gevolg daarvan erkent de internationale gemeenschap ons harde werk en onze prestaties. Een voorbeeld is het feit dat de Caraïbische Gemeenschap (CARICOM) de betrokkenheid van Suriname tot regionale integratie heeft geprezen, in het bijzonder ons pleiten voor jeugd en culturele samenwerking, die sleutelelementen zijn van haar portefeuille. “De gemeenschap heeft de vooruitgang van het land door de jaren heen getuigd en toegejuicht”, zei ambassadeur Irwin LaRocque, secretaris-generaal van CARICOM. Hij voegde eraan toe: “De eenheid in diversiteit van Suriname is een bron van kracht geweest bij het stimuleren van de vele successen, met name in cultuur, het behoud van het milieu en sport.” Ik ben trots op mijn land. Laten wij Suriname vooruit blijven brengen.

//

We are moving our country forward, and as a result, the international community is recognizing our hard work and accomplishments. An example is the fact that the Caribbean Community (CARICOM) has lauded Suriname’s commitment to regional integration, particularly our championing for youth and cultural cooperation, which are key elements of its portfolio. “The community has witnessed and applauded the country’s progress over the years,” said Ambassador Irwin LaRocque, Secretary-General of CARICOM. He added, “Suriname’s unity in diversity has been a source of strength in driving its many achievements particularly in culture, preservation of the environment and sport.” I am proud of my country. Let’s continue moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search