skip to Main Content

Buitenlandse Betrekkingen/ Foreign Relations

Unknown

Het opbouwen van relaties met partnerlanden is onderdeel van onze missie om een gevarieerde en stabiele economie te creëren. Het recente bezoek van de president van India, Ram Nath Kovind, leverde veel positieve resultaten op, waaronder een investering in een zonne-energieproject dat voorziet in schone energie voor 49 Surinaamse dorpen, alsook ondersteuning van een energieoverdrachtproject te Pikin Saronarea. We begeleiden ons land naar een betere en meer duurzame toekomst, wat zal resulteren in meer kansen voor mensen in heel Suriname.

Duurzame energie is de sleutel tot vooruitgang; het helpt de groei te ondersteunen, verhoogt de efficiëntie van onze hulpbronnen en verbetert de levenskwaliteit van onze burgers. De wereld richt zich op een meer duurzame toekomst, en hier, in Suriname, omringd door een prachtig natuurlijk ecosysteem, begrijpen we de noodzaak om het te behouden. Het zonneproject zal ons niet alleen de mogelijkheid bieden om meer huizen, scholen en leercentra van energie te voorzien, maar India zal ook helpen bij het opzetten van een “Center for Excellence” in informatietechnologie en andere programma’s die economische duurzaamheid en onderwijs voor vrouwen en kinderen in Suriname bevorderen.

Hindoestaanse relaties zijn gebaseerd op onze gemeenschappelijke kenmerken en bereidheid om mee te werken aan de ontwikkeling van onze naties. Dit komt niet alleen de ontwikkeling van ons land ten goede, maar opent ook de deur naar de mogelijkheid voor meer internationale samenwerking en investeringen. We zijn toegewijd om het harde werk vruchten te zien afwerpen terwijl we Suriname vooruit blijven brengen.

//

Building relationships with partner countries is part of our mission to creating a diverse and stable economy. The recent visit by the President of India, Ram Nath Kovind, yielded many positive outcomes including an investment in a solar project that will provide clean energy for 49 Surinamese villages, as well as support a power transmission project in PikinSaron area. We are guiding our country towards a brighter and more sustainable future, which will result in a more opportunities for people across Suriname.

Sustainable energy is key to progress; it helps sustains growth, increases the efficiency of our resources and improves the quality of life of our citizens. The world is gearing towards a more sustainable future, and here, in Suriname, surrounded by a magnificent natural ecosystem, we understand the need to preserve it. Not only will the solar project give us the ability to power more homes, schools, and learning centers, but India will aid in the establishment of a Centre for Excellence in information technology, and other programs that will promote economic sustainability and education for women and children in Suriname.

Indo-Surinamese relations are built on our commonalities, and a willingness to cooperate in the development of our nations. This not only benefits the development of our country greatly, but also opens the doors to the possibility for more international collaboration and investment. We are committed to see the hard work bare fruit as we continue to move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search