skip to Main Content

Ambassadeur van Canada

Image

Onlangs had ik het genoegen de Niet-Residerende Ambassadrice van Canada, H.E. Lilian Chatterjee, voor een kennismakingsgesprek te ontvangen op het Ministerie van Financiën. Tijdens het gesprek hadden we de gelegenheid ideeën uit te wisselen over ontwikkelingsprioriteiten in Suriname en ook huidige projecten te evalueren. Mijn ontmoeting met H.E. Chatterjee was zeer positief en diende om zowel Suriname als Canada opnieuw te verzekeren van het belang van deze lopende projecten en de toekomstige strategieën voor ontwikkeling in ons land, terwijl we blijven samenwerken om Suriname vooruit te brengen.

Diplomatieke ontmoetingen zoals deze zijn een voorbeeld van hoe Suriname zijn rol in de regio en de wereld blijft uitbreiden door contact te leggen met en samen te werken met belangrijke spelers. Dit is een belangrijk onderdeel van het stimuleren van economische expansie, vooral omdat het ons helpt nieuwe kansen en mogelijkheden voor buitenlandse investeringen in Suriname te brengen, wat op zijn beurt ons land helpt bij het creëren van sociale en particuliere projecten die groei bevorderen en het welzijn van mensen doen toenemen.

We zullen ons blijven openstellen voor de wereld en samenwerken met andere landen en internationale actoren die onze toewijding delen aan projecten die onze gemeenschappen sterker maken, het leven van Surinaamse burgers verbeteren en ons helpen een stabielere economie op te bouwen.

//

Recently, I had the pleasure of receiving the non-resident Ambassador of Canada, H.E. Lilian Chatterjee, for an introductory meeting at the Ministry of Finance. During the meeting, we had the opportunity to exchange ideas about development priorities in Suriname, as well as evaluate current projects. My meeting with H.E. Chatterjee was very positive and it served to reassure both Suriname and Canada, of the importance of these ongoing projects and the future strategies for development in our country, as we continue to work together to move Suriname forward.

Diplomatic encounters such as this one are an example of how Suriname continues to expand its role in the region, and the world, by engaging and collaborating with key players. This is an important part of encouraging economic expansion, especially because it helps us bring new opportunities for foreign investment in Suriname, which in turn, helps our country in the creation of social and private projects that foment growth and increase people’s wellbeing. 

We will continue opening to the world, and collaborating with other nations and international actors who share our commitment to projects that empower our communities, improve the lives of Surinamese citizens and help us build a more stable economy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search