skip to Main Content

Unknown

Als overheidsfunctionarissen is het onze verantwoordelijkheid om gezondheidszorg voor iedereen in Suriname te garanderen, en om dit te doen moeten we soms samenwerken met anderen die onze zaak ondersteunen. Vorig jaar was ik in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) voor de ondertekeningsceremonie van het contract voor de rehabilitatie van de verpleegafdeling van het AZP, alwaar we de dringende behoefte voor een dergelijk project inzagen. Met de ondersteuning van het OPEC-fonds voor Internationale Ontwikkeling (OFID) hebben we de vierde en vijfde verdieping geopend en kunnen we met trots aankondigen dat de verpleegafdeling van de derde verdieping nu officieel is geopend.

Het ziekenhuis speelt een belangrijke rol in de gezondheidssector van Suriname. Daarom heeft OFID in 2014 via het ‘Project voor Gezondheidsverbetering’ ingestemd om onze partner te zijn in dit streven en heeft zij, ondanks de uitdagingen, sindsdien aan onze zijde gestaan om dit tot een goed einde te brengen. OFID geeft niet alleen de ondersteuning bij de rehabilitatie van de verpleegafdeling, maar zal het AZP ook ondersteunen met de Intensive Care Unit, de Operatiekamer, het Informatiesysteem, medische apparatuur en meubilair. Daarnaast ondersteunt OFID ook bij de rehabilitatie van verschillende regionale gezondheidscentra van de RGD, om ervoor te zorgen dat elke persoon in Suriname de gezondheidszorg heeft die hij nodig heeft en verdient.

De tot nu toe aangebrachte verbeteringen hebben van het ziekenhuis een plek gemaakt alwaar patiënten sneller kunnen herstellen en artsen, verpleegkundigen, hulp- en schoonmaakpersoneel hun werk met meer passie en energie kunnen doen. Samenwerking met organisaties zoals OFID levert tastbare voordelen op voor de bevolking van Suriname. Ik feliciteer jullie allemaal die deel zijn van dit project en moedig hen aan om dit geweldige werk te blijven doen. Samen brengen we Suriname vooruit!

//

As government officials, it is our responsibility to guarantee health care for everyone in Suriname, and to do this we must sometimes work with others who support our cause. Last year, I was at the Academic Hospital Paramaribo for the contract signing ceremony for the rehabilitation of the ward of the AZP, where we recognized the urgent need for a project of this kind. With the support of the OPEC Fund for International Development, and we have opened the fourth and fifth floors, and are proud to announce that the third floor of the ward is now officially open.

The Hospital plays an important role in Suriname’s health sector. That’s why in 2014 OFID through the ‘Health Improvement Project’ agreed to be our partner in this endeavor, and despite the challenges, has since been at our side to see it through. OFID is not only supporting the rehabilitation of the ward but will also support AZP with the Intensive Care Unit, the Operating Room, the Information System, medical equipment and furniture. Beside that OFID is also supporting the rehabilitation of several Regional Health Centers of the RGD, to ensure that every person in Suriname has the health care they need and deserve.

The improvements so far have turned the Hospital into a place where patients can recover faster and where doctors, nurses, assistance and cleaning personnel can do their jobs with more passion and energy. Collaboration with organizations such as OFID brings tangible benefits for the people of Suriname. I congratulate all of you who are part of this project and encourage them to keep this great work up. Together we are moving Suriname forward!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search